RSM (Regional Sales Manager)

  • Cam Đỏ
  • Ho Chi Minh
  • 28/07/2022
Full time Sales

Job Description

#RSM #HomeAppliances #DongNai

Thân gởi Anh Chị Ứng viên,
Khách hàng của ROTalent là Công ty trong lĩnh vực Phân phối hàng Điện máy, Gia Dụng đang cần tìm người đồng hành ở vị trí RSM (Regional Sales Manager)

Job Requirements

- Mong đợi Ứng viên có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành hàng điện máy, gia dụng kênh GT.
- Có khả năng quản lý, lãnh đạo và phát triển nhân viên.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, giao tiếp, phát triển các mối quan hệ khách hàng.

Salary

$1.500 - $2.000