KỸ SƯ HỆ ĐIỆN NHẸ

  • công ty TNHH phát triển công nghệ và hạ tầng kỹ thuật Côn Sơn
  • 55, Đường Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
  • 18/05/2022
Full time Design Information Technology

Job Description

- Thiết kế các hệ thống Điện nhẹ (ELV) cho dân công sở, công nghiệp: Mạng lưới có cấu trúc, mạng LAN, mạng Điện thoại, Wifi, Tổng đài, Camera quan sát, Âm thanh công cộng (PA), Access Control (Kiểm soát truy cập) ...

- Lập hồ sơ thiết kế hệ thống Điện nhẹ (ELV): bản vẽ thiết kế; thuyết minh hệ thống, giải pháp thiết kế; quyết định khối lượng và xuất ra các thiết bị tư vấn.

- Thực hiện các công việc đấu thầu: xếp hạng khối lượng, chào giá, làm hồ sơ trả lời ứng dụng kỹ thuật, biện pháp thi công, thi công

- Nghiên cứu hồ sơ kỹ thuật thiết kế, rà soát, đề xuất các phương án, giải pháp kỹ thuật và quản lý thiết bị phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

- Nghiên cứu chủ, tìm hiểu, ứng dụng giải pháp kỹ thuật, sản xuất phẩn mới vào hoạt động Kinh doanh của Công ty

- Hỗ trợ, tư vấn giải pháp kỹ thuật cho Khách hàng.

- Quản lý phòng kỹ thuật, thực hiện công việc báo cáo với cấp trên

- Thực hiện các công việc khác nhau Cấp trên phân tích.

Job Requirements

* Tốt nghiệp chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông,

* Có chứng chỉ về mạng, AutoCad phần mềm và tiếng Anh chuyên ngành là một lợi ích

* Kinh nghiệm làm việc: không yêu cầu kinh nghiệm

* Liên hệ Cô Hà sđt:  024 3854 2346

Salary

Other