Nhân viên kế toán tổng hợp

 • Thương hiệu cafe Hạt A
 • Số 06 Nghi Tàm-Yên Phụ-Tây Hồ-Hà Nội
 • 08/10/2021
Full time Accounting

Job Description

Mô tả công việc

 • Kiểm tra và đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp lớn
 • Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán đúng đắn và khớp với những gì báo cáo đã nêu
 • Hạch toán các tài khoản kế toán như thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, … Lập quyết toán
 • Theo dõi công nợ của doanh nghiệp. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp
 • Lập báo cáo tài chính định kỳ (theo quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán
 • Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
 • Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu

Job Requirements

Yêu cầu

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trình độ cao đẳng/đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
 • Kiến thức: Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty
 • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, hoặc các vị trí tương đương ở phòng kế toán
 • Kỹ năng:
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng
 • Có khả năng phân tích báo cáo tài chính và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp
 • Ưu tiên/Khác: Là người cẩn thận, tỉ mỉ, thích làm việc với số liệu

Quyền lợi

 • Lương: từ 8-9 triệu (Thoả thuận theo năng lực).
 • Phúc lợi: BHXH, teambuilding, đào tạo theo quy định của công ty, các chính sách phúc lợi khác.

Nộp hồ sơ:

 • Ứng viên quan tâm gửi CV tới địa chỉ e-mail hata@gmail.com với tiêu đề: Mã tuyển dụng - Họ và tên - Năm sinh- Nguồn biết đến tin tuyển dụng- Thời gian nộp hồ sơ. Ví dụ: NVKTTH-Nguyen Thị A- 1989-TopCV -24092021
 • Hoặc điền thông tin vào mẫu này: https://bit.ly/HatA_TD2021

Salary

< $500