18/04/2020

Sales admin

  • Công ty CP Tư vấn Nhịp Cầu Vàng
Full time Accounting Admin-Clerical

Job Description

- Tiếp nhận và xử lý thông tin khách hàng, theo dõi tổng hợp các loại văn bản/ hợp đồng

- Tổng hợp, theo dõi số liệu, hoạt động của các dự án

- Theo dõi, báo cáo, trình ký chi phí, tiến độ thanh toán cho vendors

- Lưu trữ, cập nhật và thông báo những thông tin thay đổi liên quan đến nhân viên, đối

- Phân tích số liệu phục vụ cho kinh doanh theo yêu cầu quản lý

- Các công việc khác khi có yêu cầu

 

Job Requirements

- Chuyên ngành kế toán, QTKD

- Có 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Salary

< $500

Ứng Tuyển Ngay