Nhân viên lễ tân kiêm hành chính

  • Công ty CP Tư vấn Nhịp Cầu Vàng
  • Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • 13/02/2020
Full time Admin-Clerical

Job Description

- Tiếp đón khách hàng

- Nhận, chuyển các cuộc gọi đến bộ phận liên quan

- Tiếp nhận và xử lý các tài liệu, thư từ, công văn đến và đi

- Hỗ trợ mua văn phòng phẩm cho công ty

- Một số công việc hành chính khác

Job Requirements

- Tin học văn phòng

- Tiếng anh giao tiếp cơ bản

- Năng động, hoà đồng

Salary

< $500