05/12/2018

Phiên dịch tiếng Hàn ( Hưng yên;15-20mil/thương lượng )

  • SHR Việt nam
Full time Other

Job Description

- Chịu trách nhiệm phiên dịch cho sếp
- Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu
- Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc được yêu cầu
- Các công việc sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, chuẩn bị công tác, tiếp đối tác, tổ chức các cuộc họp...
- Kết nối, theo dõi, nhắc nhở lịch làm việc của Tổng giám đốc với các dự án, bộ phận, đối tác...
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirements

- Nữ, 9x, Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng, tiếng Hàn tốt 4 kỹ năng (Tương đương topik 5 trở lên)
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Có thể sử dụng các kỹ năng tiếng Anh
- Có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống tốt

Salary

$700 - $1.000

Ứng Tuyển Ngay