[Hà Nội] Big Data Engineer (Python)

 • Abivin Vietnam, JSC
 • 05/12/2018
Full time Information Technology

Job Description

 • Tham gia toàn bộ chu kì phát triển của sản phẩm phần mềm và các dự án đang triển khai
 • Làm việc với các bộ phận nội bộ (nhóm làm sản phẩm, thiết kế, bán hàng) hoặc các khách hàng, nhóm hợp tác bên ngoài để đảm bảo hoạt động của dự án
 • Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích dựa trên tập dữ liệu lớn
 • Xây dựng mô hình học máy (Machine Learning) cho hệ thống nội bộ dự đoán thời gian thực và phân loại dữ liệu
 • Áp dụng học máy (Machine Learning), xử lí ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing), và các phương pháp về Deep Learning cho các tập dữ liệu lớn
 • Khám phá nguồn dữ liệu khác nhau để hiểu tính chất, chất lượng của các tập dữ liệu thực
 • Quản trị hiệu năng, load testing và review code; đóng góp cho sự cải thiện của hệ thống kỹ thuật
 • Những công việc khác được giao từ quản lý trực tiếp

Job Requirements

 • Thành thạo lập trình với ngôn ngữ Python và SQL
 • Thành thạo với cơ sở dữ liệu MongoDB, Redis là một lợi thế
 • Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn và dự án như Git, Gitlab, viết tài liệu cho code, công cụ để quản lý chất lượng code, công cụ để phân tích dữ liệu như Jupyter, Numpy, Pandas, Scikit-learn
 • Có khả năng tự lập kế hoạch và chịu trách nhiệm với kế hoạch của mình, làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất với công việc
 • Có kiến thức nền tảng vững chắc trong các lĩnh vực như học máy, cơ sở dữ liệu, xử lý khai thác dữ liệu, thống kê
 • Có kinh nghiệm làm việc trong Machine Learning, Natural Language Processing và Optimization là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm phát triển hệ thống phần mềm doanh nghiệp để đảm bảo tính bảo mật, độ tin cậy, độ sẵn sàng của hệ thống là một lợi thế
 • Ưu tiên biết tiếng Anh; có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt; có tư duy logic, tự học hỏi công nghệ mới nhanh; chủ động và sáng tạo trong công việc

Salary

Other