Trợ lý Điều hành

 • CFO Capital
 • 506 Nguyễn Đình Chiểu, Ho Chi Minh, Quận 3, Vietnam
 • 05/12/2017
Full time Admin-Clerical Marketing Training

Job Description

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện, các hoạt động định kỳ của VCFO
 • Tổ chức công tác tuyền thông quảng bá
 • Xây dựng mạng lưới Đối tác/ Nhà tài trợ
 • Quản trị tài nguyên mạng để cung cấp thông tin hữu ích cho thành viên và cộng đồng
 • Điều phối các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế 
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban điều hành. 

Job Requirements

 • Ưu tiên: nữ từ 25 tuổi trở lên
 • Khả năng giao tiếp tốt (tiếng Việt và tiếng Anh);
 • Khả năng thực hiện công tác truyền thông quảng bá;
 • Khả năng xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động. 

PHÚC LỢI

 • Mức lương cạnh tranh từ 7tr/ tháng
 • Thưởng cuối năm bao gồm lương tháng 13 + thưởng hiệu quả công việc
 • Công ty tổ chức đi du lịch thường niên, liên hoan nhân các ngày đặc biệt