08/09/2016

Merchandising Manager

  • Công ty Chiến Lược Nhân Lực
  • 20 Võ Văn Tần, Phường 2, tp. Tân An, Long An, Vietnam
Full time Accounting Consultant

Job Description

- Phối hợp cùng phòng kinh doanh để triển khai các chương trình bán hàng, kiểm soát hiệu quả việc thực hiện các chương trình theo định hướng của GĐKD.
- Tham gia cùng GĐ kinh doanh trong công tác đối nội, đối ngoại và giữ hình ảnh thương hiệu công ty, Chăm sóc khách hàng để xây dựng mối quan hệ bền vững giữa khách hàng và công ty.
- Nắm bắt kịp thời các nhu cầu, phát sinh trong quá trình quản lý điều hành để báo cáo GĐKD chỉ đạo thực hiện.
- Không áp doanh số
- Khi có khách hàng từ nước ngoài đến công ty, có thể dẫn khách hàng đi thăm nhà máy và giới thiệu sản phẩm
- Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng và hỗ trợ giải quyết vấn đề
- Theo dõi lịch đóng hàng
- Phối hợp cùng phòng kinh doanh để triển khai các chương trình bán hàng, kiểm soát hiệu quả việc thực hiện các chương trình theo định hướng của GĐKD.
- Tham gia cùng GĐ kinh doanh trong công tác đối nội, đối ngoại và giữ hình ảnh thương hiệu công ty, Chăm sóc khách hàng để xây dựng mối quan hệ bền vững giữa khách hàng và công ty.
- Nắm bắt kịp thời các nhu cầu, phát sinh trong quá trình quản lý điều hành để báo cáo GĐKD chỉ đạo thực hiện.
- Không áp doanh số
- Khi có khách hàng từ nước ngoài đến công ty, có thể dẫn khách hàng đi thăm nhà máy và giới thiệu sản phẩm
- Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng và hỗ trợ giải quyết vấn đề
- Theo dõi lịch đóng hàng
1. Trình độ
+ Có trình độ cao đẳng trở lên.
+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, có kinh nghiệm bán hàng về bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính, ôtô ….. (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
2. Kỹ năng:               
+ Kỹ năng bán hàng, có quan điểm kinh doanh cụ thể
+ Khả năng giao tiếp chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng VIP.
+ Tạo mối quan hệ, đàm phán, chăm sóc khách hàng, phân tích, bán hàng, làm việc theo nhóm và sử dụng thành thạo máy vi tính.
 

Ứng Tuyển Ngay