Pricing

FREE JOB POSTING

  • Miễn phí Đăng tin
  • Không giới hạn số lượng đăng tin
  • Không giới hạn bất kỳ chức năng nào
  • Quản lý tin tuyển dụng & hồ sơ ứng tuyển đơn giản
  • Nhận hồ sơ ứng tuyển qua email tức thì
$0.00

VIP Employer

  • Free Jobs Posting
  • Feature Company
  • 3 Feature Jobs
$50.00 per month