Thương hiệu cafe Hạt A

  • Số 06 Nghi Tàm-Yên Phụ-Tây Hồ-Hà Nội

2 job(s) at Thương hiệu cafe Hạt A

Thương hiệu cafe Hạt A Số 06 Nghi Tàm-Yên Phụ-Tây Hồ-Hà Nội
08/10/2021
Full time
Mô tả công việc Kiểm tra và đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp lớn Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán đúng đắn và khớp với những gì báo cáo đã nêu Hạch toán các tài khoản kế toán như thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, … Lập quyết toán Theo dõi công nợ của doanh nghiệp. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp Lập báo cáo tài chính định kỳ (theo quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu
Thương hiệu cafe Hạt A Số 06 Nghi Tàm-Yên Phụ-Tây Hồ-Hà Nội
08/10/2021
Full time
Quản lý các trang mạng xã hội và xây dựng nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video… đăng tải lên Fanpage và website. Phối hợp cùng đội ngũ MKT lên kế hoạch content chi tiết cho các kênh truyền thông của công ty. Chăm sóc và theo dõi Fanpage, website được phân công Viết bài theo yêu cầu của quản lý Chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông như bài viết, ý tưởng hình ảnh, video… Chia sẻ nội dung, bài đăng trên các kênh thông tin nơi mà có sự xuất hiện của khách hàng tiềm năng Tham gia đóng góp, nêu ý tưởng và ý kiến với bộ phận truyền thông Đo lường các chỉ số, tạo báo cáo hàng tháng về hiệu suất gửi trưởng nhóm