Esquel Garment Manufacturing (Vietnam) Co. - Binh Duong

1 job(s) at Esquel Garment Manufacturing (Vietnam) Co. - Binh Duong

Esquel Garment Manufacturing (Vietnam) Co. - Binh Duong Bình Dương
19/09/2021
Full time
Mô tả công việc: Sắp xếp phương tiện đi lại & chỗ ở cho khách nội bộ & ngoại tỉnh. Theo dõi ngày hết hạn của Bảo hiểm, thanh toán chi phí xe / Bảo dưỡng / Kiểm tra / Hợp đồng thuê xe sau đó gia hạn. Thanh toán phương tiện đi lại Cập nhật danh sách nhân viên hàng tháng sử dụng xe đưa đón và gửi cho bộ phận Nhân sự. Chăm sóc căn hộ Canary như sửa / thanh toán / vật tư. Khách đến thăm (Chuẩn bị bảng chào mừng; Chào mừng / chào mừng; Hướng dẫn & Cấp huy hiệu; Thông báo cho bộ phận / nhân sự thích hợp) Quản lý hệ thống Điện thoại Khảo sát địa điểm & thông báo cho bộ phận CNTT để cung cấp phần mở rộng đường dây mới cho bộ phận (nếu được yêu cầu) Hỗ trợ tổ chức các hoạt động và sự kiện của công ty với sự hợp tác của nhóm Hành chính và Nhân sự Hỗ trợ chuẩn bị xin visa cho tất cả các đồng nghiệp đi đào tạo và công tác nước ngoài. Phối hợp với nhóm Admin trong EAV & EHV Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Quản lý