Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES

3 job(s) at Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES

Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
19/09/2021
Full time
Kết nối với Chủ đầu tư (CĐT), tương tác để thu thập thông tin thiết kế. Rà soát các dữ liệu thiết kế, lập check-list các dữ liệu thiết kế còn thiếu, lên kế hoạch và tiến hành khảo sát, báo cáo kết quả thu thập thông tin thiết kế sau khi khảo sát. Đề xuất phương án xử lý nước-nước thải phù hợp với mong muốn CĐT. Biên soạn bộ hồ sơ chào giá theo phương án đã được phê duyệt. Gửi hồ sơ chào giá cho CĐT và thiết lập phương án chiến thuật để tự chốt deals hoặc hỗ trợ Ban Giams đốc chốt deals. Bàn giao công trình đã chốt deals cho Ban Công trình. Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Trưởng nhóm. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Trưởng nhóm hoặc Ban Giám đốc.
Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES Số 19, đường Yết Kiêu, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
19/09/2021
Full time
Định vị & phát triển thương hiệu: Cập nhật hồ sơ năng lực Công ty, công bố lên website và các kênh truyền thông của Công ty. Biên tập các bài viết, hình ảnh, video đăng trên website; thư tay hoặc email gửi đến khách hàng; thiết kế và phát hành các ấn phẩm dùng trong hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm và hình ảnh Công ty. Phát triển thị trường & khách hàng mới: Biên tập các ý tưởng tiếp thị thành những bài viết, hình ảnh, video, brouch, ... chuẩn bị tiếp cận khách hàng mới. Kết nối với khách hàng, gửi email về thông điệp của ARES, gọi điện thoại hoặc nhắn tin thăm hỏi, ... tương tác và xúc tiến mở phễu doanh số đầu vào cho các mảng kinh doanh. Quản lý khách hàng: Sắp xếp, lưu trữ, quản lý danh sách khách hàng, trích suất dữ liệu khách hàng phục vụ cho công việc của Phòng Ban khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm. Biên soạn và cập nhật nội dung email chúc mừng khách hàng vào các ngày lễ tết, ngày kỷ niệm trong năm. Kích hoạt chuỗi email đã được phê duyệt. Thu thập và xử lý phản hồi ý kiến khách hàng: Lập kế hoạch ghi nhận ý kiến khách hàng định kỳ. Chuyển giao các ý kiến khách hàng cho Trưởng nhóm Tiếp thị để cùng nhau xử lý. Phản hồi lại cho khách hàng theo hướng dẫn của Trưởng nhóm Tiếp thị hoặc Ban GĐ Công ty. Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Trưởng nhóm. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Trưởng nhóm.
Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES Số 19, đường Yết Kiêu, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
19/09/2021
Full time
Am hiểu các chính sách, quy trình phê duyệt các khoản thanh toán của Công ty. Kiểm soát quỹ: Theo dõi quỹ (tiền mặt và tiền gửi). Thực hiện lập chứng từ các nghiệp vụ thu, chi phát sinh, đối chiếu với các đề xuất đã được duyệt, đảm bảo tính hợp lệ trước khi trình kế toán trưởng ký duyệt. Báo cáo tồn quỹ định kỳ, đối chiếu kiểm tra tồn quỹ mỗi ngày với thủ quỹ. Quản lý các khoản thu chi: Theo dõi, cập nhật các báo cáo về công nợ của khách hàng. Theo dõi nghiệp vụ quyết toán để đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng chi không hết. Theo dõi và thực hiện nghiệp vụ thanh toán cho nhà cung cấp và thầu phụ (bao gồm: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, …) Thực hiện nghiệp vụ tạm ứng, quyết toán khoản chi vượt quá số tạm ứng. Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi, quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi. Nhận và quản lý bản chính các hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ đã ký kết từ nhân viên cung ứng chuyển sang. Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Trưởng phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc.