SHR Việt nam

  • Hà Nội, Vietnam

15 job(s) at SHR Việt nam

SHR Việt nam
05/12/2018
Full time
Phối hợp với các nhân viên, tổ trưởng bộ phận thiết lập hệ thống quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm thành phẩm, hướng dẫn  quản lý chất lượng  sản phẩm... Tiến hành thực hiện và kiểm soát hệ thống các quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn... để đảm bảo sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng và tiêu chuẩn theo yêu cầu. Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo phải đạt chất lượng trước khi đưa vào sản xuất. Giám sát  các thông số kỹ thuật, chất lượng sản phẩm trên dây chuyền sản xuất. Kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất theo các công đoạn của  công nhân . Tiến hành phân loại, phát hiện các sản phẩm, bán phẩm không đạt tiêu chuẩn và yêu cầu công nhân sửa chữa. Hàng ngày kiểm tra, đánh giá chất lượng của sản phẩm thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư đầu ra và ký xác nhận lô sản phẩm đạt yêu cầu. Lập các báo cáo chất lượng theo quy định của nhà máy. Thực hiện việc ghi chép, lưu trữ hồ sơ đúng quy trình. Cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.  
SHR Việt nam
05/12/2018
Full time
We are looking for a   Production Manager   a manufacturing company as detail: - Control 6 to 10 lines - Make sure the factory operation runs smoothly and efficiently. - Ensure the product is manufactured in time and quality requirements. - Monitor production process and adjust calendar with PPIC on demand - Control the quantity of finished garments. - Search for potential human resources and materials needed. - Train and develop manpower to improve efficiency and review worker performance - Work with IE to plan line layout for each style. - Plan, organize personnel and system requirements for processes to ensure the product complies with buyer standards and specifications. - Responsible for selection and maintenance of equipment. - Monitor the material utilization to achieve optimum usage of material. - Continual improvement for all operational activities - Coodinate with related departments to implement effective production. - Coodinate with all managers to implement the company’s policies and goals - Control the unexpected situations and have proper solutions. - Responsible for the health and safety of workers and ensuring Health and Safety guidelines are implemented. - Meet output and revenue targets agreed between Production Manager and Company Directors.  
SHR Việt nam
05/12/2018
Full time
Tóm tắt công việc Giám sát việc bán hàng và hoạt động của cửa hàng, lái xe cộng sự để đạt được các mục tiêu bán hàng. Đảm bảo KPIs được đáp ứng bằng cách quản lý tầng bán hàng, hàng tồn kho, bổ sung, hiển thị và dịch vụ khách hàng. Trách nhiệm chính: Quản lý sản phẩm: Bán và kiểm soát chứng khoán Quản lý và giám sát hoạt động bán hàng tại cửa hàng Đảm bảo quản lý kho hàng hiệu quả Liaise with Commercial team in product display, coordination and layout Control business plan implementation and conduct analysis of trends/forecasts and market Manage and control inventory by working with the commercial team in creating strategies to push and promote products to reach the right inventory levels Provides market and product feedback to commercial team Conducts regular market and competitor research and feedbacks the same to the commercial team Operation Management: Make sure the store’s image is well maintained: window display, staff image, store operation Control usage of store's operational budget expenditures and inventory level and report variances Ensures efficient flow of in-store operations related to receiving, replenishment, staffing, cashier operations and customer service Implements promotional campaigns and strategies Quản lý con người: Quản lý, huấn luyện và đánh giá hiệu suất của các thành viên trong nhóm, tích cực tham gia vào các chương trình phát triển con người Đảm bảo kế hoạch phát triển nghề nghiệp của nhân viên cùng với nhân sự Quản lý dịch vụ khách hàng Đảm bảo tất cả các vùng được quản lý đúng cách Đảm bảo trải nghiệm mua sắm thú vị Sắp xếp đơn đặt hàng, trả lại khách hàng quảng cáo đặt trước Thỏa thuận với đề xuất và khiếu nại của khách hàng
SHR Việt nam
05/12/2018
Full time
-Ensure a good delivery by planning, testing and coordinating with the customer service department and related departments to ensure delivery on time, meeting customer expectations at a reasonable cost. physical -The import process, overall control by forwarding monitoring to ensure that the imported and exported goods have been received and delivered on time -Contact with the forwarder to solve import-export issues (if any). - Make sure materials are used and exported before the expiry date - Check the import payments from the bonus warehouse - Track Complete inventory status, packing schedule to request SI-level customer issue ASAP ship - Track production schedule to ensure delivery - Organize sending sample to compay's customers by bulk sea and air - Looking for sea freight, air freight and advising to BOD the best price - Checking loading ability for export shipment Responsibilities: - Process all list of listed list on - Report Report - Protect protection activity
SHR Việt nam
05/12/2018
Full time
Satisfying production deadlines; Finished garment production and sent to customers on time Inventory control of goods by location, take the initiative to work with sales and customers to use all residual material. Control the performance of the member to ensure effective and reasonable. activity; daily job announcement to date of production assistant.Coordination between sales, customer service and production team. Manage plant capacity, work with factories to ensure all weeks and months are fully utilized Manage the consumption of fabrics on all suppliers; Working with the technical team and managing the plant to improve the consumption and achieve better efficiency Prepare the sewing samples presented to the customer Get and send specifications and layouts for vendors to create templates. Coordinate work between factories, fabric factories, accessories suppliers and customers. Communicate regularly with suppliers and customers, and assist in resolving any issues they may have about design, color, size, relevance, etc. Compile, record and maintain production data from documents such as customer orders, product specifications and production declarations of each employee. Write and distribute production reports daily, weekly and monthly Support to compile inventory documents and prepare requirements for procurement of raw materials and materials Manage work flow of live reports. Assign tasks, objectives, responsibilities and reports directly, and through training, performance evaluation and feedback, allowing direct reports to perform their tasks and achieve their goals. Direct advisor to develop the strong working habits necessary for production - accurate, thorough, detailed orientation.
SHR Việt nam
05/12/2018
Full time
– Lên  chiến lược Marketing, PR –Thống kê ngân sách, nguồn lực thực hiện kế hoạch marketing, PR – Tổ chức triển khai, quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm phù hợp và đánh giá hiệu quả các hoạt động truyền thông cho các sản phẩm kinh doanh của Công ty –Cùng các chi nhánh kinh doanh thực hiện các chương trình thúc đẩy bán hàng. –Quản lý toàn bộ các hoạt động lien quan của Công ty – Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác tiếp thị và truyền thông – Kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình, sự kiện truyền thông thông thương hiệu của Tân Kiến Land đến khách hàng, đối tác – Cùng với các phòng ban, bộ phận làm các chương trình PR nội bộ – Thực hiện báo cáo công việc của nhóm theo tuần, tháng, quý – Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu. – Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên
SHR Việt nam
05/12/2018
Full time
Coordinates & submits approvals, communicates and follows up between factories, fabric mills, accessory suppliers, and customer. Follows-up with assigned factories on production status. Responsible for meeting deadlines for production; finish garment production and ship to customer on time. Communicates regularly with vendors and customers and assist in resolving any issues they may have on garment design, color, size, fitting, etc. Check price approval from all the factories - reviews pricing sent from the factory, checks for accuracy, updates E-progress. If price is not correct, works with the factory to resolve any issues related to that Responsible for working with customers on all the upcharges related to trims, making, small order quantity, etc. Once upcharges are approved by customer, updates on E-progress to ensure accurate billing Creates initial MU in E-progress and maintains updated records for monthly forecast Works with production team on updating monthly forecast for management Weekly price discrepancy report for Peerless; advises customer for any incorrect prices that were sent on existing garment PO's. Follows up to make sure PO's with correct prices are received and updated in E-progress to ensure accurate invoicing and to avoid under billing Works with Peerless shipping compliance team and vendors on chargebacks Responsible for creation and updating BOM for all Peerless new models. Works w/ factories and production team to update all components with correct prices. Issues debit notes and credit memo's; check and approves sample debit notes Other duties as assigned.
SHR Việt nam
05/12/2018
Full time
- Thiết kế sản phẩm nam sứ  - Kiểm tra các phiên bản để tăng thêm nhiều lựa chọn trong sản phẩm - Giúp khách hàng lựa chọn các sản phẩm mẫu - Tham gia chợ triển lãm trong và ngoài nước, cập nhật xu hướng design - With the department of the engineering making the product of the high quality and fit as the case
SHR Việt nam
05/12/2018
Full time
- Chịu trách nhiệm phiên dịch cho sếp - Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu - Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc được yêu cầu - Các công việc sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, chuẩn bị công tác, tiếp đối tác, tổ chức các cuộc họp... - Kết nối, theo dõi, nhắc nhở lịch làm việc của Tổng giám đốc với các dự án, bộ phận, đối tác... - Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
SHR Việt nam
05/12/2018
Full time
* Nhiệm vụ: - Tìm kiếm , xác định khách hàng tiềm năng để thiết lập cuộc hẹn. - Giới thiệu và tư vấn , bán hàng & dịch vụ cho khách hàng trong khu vực được giao - Duy trì các quan hệ với khách hàng đồng thời tìm kiếm những cơ hội bán hàng mới để mở rộng thị trường - Kiểm soát tiến độ thực hiện của hợp đồng, đơn hàng như: tiến độ giao hàng, lắp đặt, dịch vụ khách hàng - Tiếp nhận thông tin phản hồi, khiếu nại, giải quyết các vấn đề phát sinh trong khi thực hiện hợp đồng Và bảo hành - Xây dựng  kế hoạch,báo cáo thực hiện phát triển khách hàng, doanh số theo quy định - Cập nhật kiến thức mới về công nghệ, sản phẩm và dịch vụ để nắm bắt xu hướng thay đổi của thị trường, thu thập thông tin về sản phẩm và các đối thủ cạnh tranh để có chính sách bán hàng phù hợp. - - Tham gia vào các chương trình giới thiệu sản phẩm,marketing,sự kiện của công ty - Tham dự và hoàn thành các khóa huấn luyện, đào tạo của công ty ở trong và ngoài nước. - Một số công việc khác theo yêu cầu của công ty
SHR Việt nam
05/12/2018
Full time
- Quản lý phân chia ngân sách và chi nhánh của công ty: chi phí chất lượng, an toàn và thời gian giao hàng. - Kiểm tra nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm (quy trình E2E) - Xây dựng, duy trì và cải thiện Hệ thống quản lý chất lượng của JSHP
SHR Việt nam
05/12/2018
Full time
Tìm kiếm và phát triển mạng Đối tác mới. Cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu hợp đồng đối tác. Cập nhật và ban hành sửa đổi hợp đồng và định dạng các văn bản hợp đồng. Giám sát công việc để đảm bảo hoạt động kiểm tra trang web hiệu quả và hiệu quả. Đưa ra đề xuất về điều chỉnh giá, đảm bảo Nhóm hoạt động vẫn nằm trong mục tiêu chi phí. Xây dựng kế hoạch mua thiết bị, dịch vụ và vật tư. Duy trì hàng tồn kho của tất cả các nguồn cung cấp đến và hiện tại. Giám sát và đánh giá các thủ tục luân chuyển cổ phiếu. Duy trì và đánh giá hồ sơ kiểm kê hàng ngày Làm việc với bộ phận Mua sắm để hoàn thành các nhiệm vụ khi cần thiết. Các nhiệm vụ khác do người quản lý trực tiếp chỉ định.
SHR Việt nam Hung Yen, Vietnam
29/06/2018
Full time
Khách hàng của chúng tôi là một công ty lớn, hiện cần tuyển vị trí   Nhân viên kinh doanh  làm việc tại   Hưng Yên , chi tiết như sau:  Quản lý data khách hàng sẵn có của công ty.  Ghi nhận đơn hàng, thông tin phản hồi từ khách hàng  Phối hợp với bộ phận sản xuất để lên kế hoạch sản xuất theo đơn hàng
SHR Việt nam Hung Yen, Vietnam
29/06/2018
Full time
Khách hàng của chúng tôi là công ty vận tải của Nhật Bản, hiện đang cần tuyển vị trí   “Nhân viên hành chính nhân sự”   làm việc tại Hưng Yên để thực hiện các công việc sau: Quản lý công tác cung ứng các dịch vụ hành chính trong văn phòng Quản lý chi phí hành chính thuộc bộ phận HCNS Quản lý kê khai đăng ký BHXH, BHYT, giảm trừ gia cảnh, mã số thuế,... cho nhân viên Cập nhật văn bản pháp luật cho phòng nhân sự Quản lý hợp đồng lao động, hồ sơ nhân viên Quản lý chung về an ninh, an toàn vệ sinh của văn phòng và nhà máy Quản lý ngày công, tính lương CNV Thực hiện các loại báo cáo cho cơ quan Nhà nước
SHR Việt nam Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam
25/06/2018
Full time
We are looking for a position   Purchasing staff ,  as a detail: + Coordinate to internal departments and collect customer forecast to determine material buying quantity and calculate for the best stock. + Negotiate and discuss with supplier on quantity, shipping schedule, coating schedule and other matters to keep customer and production schedule without any delay.