Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng CARA

3 job(s) at Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng CARA

Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng CARA 23 Trần Phú, phường 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
28/03/2018
Full time
- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại khách hàng (theo chức trách Ban Marketing) - Theo dõi, cập nhật, cấp phát Catalogue đến các bộ phận có liên quan và Khách hàng. - Tổ chức việc chụp hình và lưu trữ hình ảnh liên quan đến Marketing. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng ban Marketing.
Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng CARA 23 Trần Phú, phường 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
21/03/2018
Full time
Để thực hiện sứ mệnh mang đến GIẢI PHÁP ÁNH SÁNG TỐI ƯU cho không gian của các công trình, nhà ở, ... chúng tôi đang cần ĐỒNG ĐỘI để thực hiện các công việc sau: Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh Phát triển số lượng khách hàng mới và khách hàng tiềm năng Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng cũ, KH hiện tại
Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng CARA 23 Tran Phu, P4, Q5, HCM
13/03/2018
Full time
- Thực hiện thanh toán các khoản thu chi liên quan đến dịch vụ mình quản lý - Theo dõi công nợ - Phụ trách về bán hàng và kho - Đối chiếu số liệu hệ thống - Lập các loại báo cáo theo yêu cầu cấp trên - Làm việc tại 23 Trần Phú, P4, Q5