GPO – Grow People and Organization

237 job(s) at GPO – Grow People and Organization

GPO – Grow People and Organization
05/12/2018
Full time
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Phó phòng kế toán - Mã: PPKT-D * Lương: Từ 15 triệu * Địa điểm làm việc: Mỹ Hào, Hưng Yên * Lĩnh vực: Khai thuê Hải quan, kinh doanh kho bãi và vận tải đa phương thức * Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động liên quan đến Tài chính- kế toán của Chi nhánh. Sắp xếp, thiết lập, thực hiện và quản lý toàn bộ nhiệm vụ của Bộ phận Kế toán. Quản lý hệ thống sổ sách chứng từ, hóa đơn, tài liệu liên quan cho hệ thống Kế toán. Giám sát nhiệm vụ của nhân viên Kế toán Thực hiện đầy đủ các báo cáo thuế theo quy định hiện hành. Lập báo cáo tháng về Doanh thu – Chi phí. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của công ty, chi nhánh. Tuân thủ toàn bộ các Nội quy quy định của công ty, chi nhánh.
GPO – Grow People and Organization
05/12/2018
Full time
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Giám Đốc Kinh Doanh thiết bị nhà bếp - MTD: GDKDVM–K * Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Mức lương: 3000 - 5000$ * Mô tả công việc -       Lập kế hoạch và chịu trách nhiệm thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận chi phí, chỉ tiêu KPIs và công nợ khu vực được giao -       Phân bổ kế hoạch và theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch của các ASM – GĐ Kinh Doanh khu vực -       Quản lý và phát triển hệ thống khách hàng và phát triển hệ thống phân phối, đại lý. Chăm sóc và tìm kiếm các khách hàng mới trong khu vực mình phụ trách. Trực tiếp quản lý các khách hàng có doanh số lớn và tiềm năng -       Quản lý tình hình bán hàng, sản lượng, doanh thu, hàng xuất trả của từng mã hàng, hàng bảo hành, công nợ của từng khách hàng. Tìm hiểu, phân tích nguyên nhân khi có những doanh thu tăng, giảm đột biến. Chịu trách nhiệm về tình hình thu hồi công nợ của khách hàng, giao cho từng ASM -       Nắm được tình hình, tốc độ bán hàng, tình hình tồn kho theo từng sản phẩm của khách hàng, cách trưng bày hàng tại quầy, kệ, cửa hàng, công tác vệ sinh và bảo quản sản phẩm -       Thiết kế và triển khai thực hiện các chương trình bán hàng, các hoạt động khuyến mại, hỗ trợ khách hàng. Chăm sóc và tìm kiếm các khách hàng mới trong khu vực mình phụ trách -       Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh, các chương trình, hình thức khuyến mại tại khu vực mình phụ trách và đưa ra đề xuất, kiến nghị -       Làm báo cáo và báo cáo về hoạt động kinh doanh của khu vực tuần, tháng, quý, năm -       Tuyển dụng, quản lý, đào tạo và kiểm tra, giám sát và đánh giá các nhân viên thuộc khu vực quản lý -       Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban TGĐ
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
17/10/2017
Full time
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Phó Phòng Nhân Sự - MTD: PPNS-JC Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO - làm việc cho 1 tập đoàn Vàng bạc đá quý lớn tại Hai Bà Trưng, Hà Nội Mô tả công việc: • Xây dựng kế hoạch và ngân sách tuyển dụng nhân sự theo định kỳ tháng/quý/năm. • Trực tiếp xây dựng các phương pháp và các hình thức tuyển dụng cụ thể. • Trực tiếp xây dựng các quy định, quy trình và các biểu mẫu liên quan đến công tác tuyển dụng. • Trực tiếp xây dựng các tiêu chí tuyển dụng và các phương pháp đánh giá kết quả tuyển dụng theo từng cấp nhân sự cụ thể. • Thực hiện việc khảo sát, tìm hiểu và đánh giá về thị trường tuyển dụng nhằm đưa ra các chương trình tuyển dụng phù hợp hiệu quả. • Tổng hợp phân tích đánh giá các đơn vị tuyển dụng theo định kỳ và đề xuất lựa chọn các đơn vị tuyển dụng phù hợp, hiệu quả, chất lượng và đảm bảo tiết kiệm chi phí. • Tham mưu và hỗ trợ Trưởng phòng Nhân sự trong công tác quản lý nhân sự nói chung và công tác phân công công việc trong phòng nhân sự nói riêng.
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
17/10/2017
Full time
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Giám Đốc Bán Lẻ - MTD: GĐBL-JC Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO - làm việc cho 1 tập đoàn Vàng bạc đá quý lớn tại Hai Bà Trưng, Hà Nội Mô tả công việc: - Tổ chức triển khai công tác bán lẻ Trang sức của hệ thống trên toàn quốc. - Xây dựng và đề xuất các chương trình xúc tiến bán hàng nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao. - Thực hiện khảo sát và mở rộng các Trung tâm bán lẻ tại các địa bàn trong cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc - Cân đối và lên kế hoạch bán hàng theo từng giai đoạn, từng chương trình cụ thể nhằm đảm bảo đạt doanh thu bán hàng được giao. - Quản lý, điều hành toàn bộ đội ngũ nhân sự của phòng Bán lẻ Trang sức Tập đoàn. - Chỉ đạo, kiểm tra công tác bán lẻ tại các tỉnh miền Trung và miền Nam.
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
17/10/2017
Full time
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Trưởng Phòng Marketing - MTD: TPMKT-JC Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO - làm việc cho 1 tập đoàn Vàng bạc đá quý lớn tại Hai Bà Trưng, Hà Nội Mô tả công việc: Chịu mọi trách nhiệm liên quan đến các hoạt động Marketing của Tập đoàn bao gồm: Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động marketing, đặc biệt là với nhóm marketing trực tiếp Quản lý phòng và thực hiện phân công nhiệm vụ, kiểm soát các hoạt động marketing của nhóm marketing trực tiếp. Tham mưu đề xuất xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing dài hạn,trung hạn và ngắn hạn. Lập dự trù ngân sách marketing hàng năm và thực hiện triển khai đảm bảo ngân sách marketing Lên ý tưởng, triển khai các chương trình marketing, nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng trực tiếp theo từng dòng sản phẩm của Tập đoàn. Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên cùng triển khai thực hiện các chiến dịch Marketing chung của Tập đoàn Theo dõi, tổng hợp và đánh giá hiệu quả của từng chương trình marketing theo từng giai đoạn từng thời điểm. Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để tổng hợp phân tích và tham mưu phát triển sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của thị trường và cạnh tranh với các đối thủ. Báo cáo các hoạt động Marketing trực tuyến theo định kỳ hoặc đột xuất với cấp trên. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo Tập đoàn
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
04/10/2017
Full time
GPO hiện đang cần tìm ứng viên đạt tiêu chuẩn cho vị trí làm việc tại Hà Nội Tổng Giám đốc - Mã tuyển dụng: TGĐ-C1 Địa điểm: 1 công ty BĐS lớn tại Hà Nội Mô tả: 1. Nhiệm vụ chính: • Quản trị đầu tư và triển khai đầu tư dự án Bất Động sản: nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, phân tích, đánh giá các cơ hội đầu tư, chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng; các thủ tục pháp lý,... • Quản lý các hoạt động Kinh doanh và kiểm soát chất lượng dịch vụ. 2. Phạm vi trách nhiệm: Trực tiếp quản lý hoạt động của Công ty 3. Các mối quan hệ trong công việc: • Báo cáo cho Phó TGĐ khối Triển khai Dự án • Trực tiếp quản lý: Phó TGĐ công ty, Giám đốc Ban Kinh doanh - Dịch vụ, Trưởng phòng PTDA, Trưởng phòng GPMB, Trưởng phòng Quản lý dự án & Kế hoạch, Kế toán trưởng công ty, Phụ trách Nhân sự
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
04/10/2017
Full time
GPO hiện đang cần tìm ứng viên đạt tiêu chuẩ n cho vị trí làm việc tại Hà Nội Giám đốc - Mã tuyển dụng: GĐ-C2 Địa điểm: 1 Công ty Quản lý dự án tại Hà Nội Mô tả: Nhiệm vụ chính: Tổ chức giám sát thi công và quản lý các dự án. Tham gia nghiệm thu bàn giao dự án Quyết toán dự án đầu tư. Phạm vi trách nhiệm: Trực tiếp quản lý hoạt động của phòng QLDA, phòng Quản lý thiết kế, phòng Kinh tế - Đấu thầu, phòng HCNS, phòng Kế toán Các mối quan hệ trong công việc: Báo cáo cho Phó Tổng Giám đốc khối Triển khai Dự án Trực tiếp quản lý: Trưởng phòng Quản lý Dự án, Trưởng phòng Quản lý Thiết kế, Trưởng phòng Kinh tế - Đấu thầu, Phụ trách Kế toán, Phụ trách Nhân sự
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
04/10/2017
Full time
GPO hiện đang cần tìm ứng viên đạt tiêu chuẩn cho vị trí làm việc tại Hà Nội Tổng Giám đốc - Mã tuyển dụng: TGĐ-C3 Địa điểm: 1 công ty Xây dựng tại Hà Nội Mô tả: 1. Nhiệm vụ chính: Tổ chức thực hiện thi công: D&B; Biện pháp thi công; Xác lập dự toán xây lắp hạng mục công trình; Thực hiện hợp đồng tổng thầu.; Hoàn công, quyết toán hạng mục công trình. 2. Phạm vi trách nhiệm:Trực tiếp quản lý hoạt động của Công ty 3. Các mối quan hệ trong công việc: • Báo cáo cho Tổng Giám đốc Tập đoàn. • Trực tiếp quản lý: Phó TGĐ công ty, Giám đốc Ban Kỹ thuật, Giám đốc ban HSE, Giám đốc ban Kinh tế - Kế hoạch, Trưởng ban Đấu thầu - mua hàng, Kế toán trưởng công ty, Phụ trách nhân sự
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
25/09/2017
Full time
GPO cần tuyển ứng viên đạt tiêu chuẩn cho vị trí sau làm việc tại 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội Kế toán tổng hợp – Mã tuyển dụng KTTH a.Mô tả công việc: - Lập sổ sách, chứng từ quản lý và kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ phát sinh của Công ty; - Tổ chức lưu trữ hồ sơ, hợp đồng và các loại chứng từ kế toán; - Lập báo cáo thuế theo tháng, quý, năm; - Lập các báo cáo tài chính theo các biểu mẫu do Nhà nước quy định; - Tổ chức quản lý nhân sự và tổ chức thực hiện công việc của phòng Tài chính kế toán theo đúng chức năng, nhiệm vụ; - Quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ, phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp; - Kiểm soát thu chi hàng ngày; - Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công việc của các nhân viên dưới quyền; - Kiểm tra việc ký kết các hợp đồng kinh tế, các biên bản thỏa thuận giữa Công ty với các đối tác khác; - Thực hiện các báo cáo liên quan đến phần mình phụ trách cho Ban Giám Đốc theo định kỳ kế toán hay đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo công ty;
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
25/09/2017
Full time
GPO hiện đang cần tìm ứng viên đạt tiêu chuẩn cho vị trí: Phó tổng giám đốc M&E  làm việc tại Mỹ Đình - Hà Nội– mã tuyển dụng PBME Mô tả: Quản lý tiến độ, chất lượng công trình về phần ME Nghiệm thu khối lượng thi công và kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán về phần ME đảm bảo chính xác, kịp thời Chịu trách nhiệm đào tạo, bàn giao hệ thống trong quá trình bàn giao nhà đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. Hỗ trợ Trưởng Ban QLDA tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát bóc tách khối lượng, chủng loại vật tư, vật liệu theo thiết kế, thực tế đảm bảo chính xác, đúng tiến độ, chất lượng. Phân công công việc, đôn đốc các cán bộ thuộc bộ phận quản lý hoàn thành công việc được giao. Chủ trì việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, máy móc. Đưa ra những tư vấn cho BLĐ Công ty về các giải pháp kỹ thuật, công nghệ sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa lớn thiết bị. Hỗ trợ và thay mặt Trưởng Ban Quản lý dự án thực hiện một số công việc được phân công  Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Ban Kỹ thuật
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
25/09/2017
Full time
GPO hiện đang cần tìm ứng viên đạt tiêu chuẩn cho vị trí: Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật làm việc tại Từ Liêm, Hà Nội – mã tuyển dụng PGDBKT Mô tả: • Chủ trì công tác áp dụng công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ yêu cầu. • Quản lý, kiểm soát, điều phối hoạt động của ban Quản lý Dự án của các công trình đang thi công. • Quản lý, kiểm soát, điều phối hoạt động của các đơn vị trực thuộc Ban quản lý. • Chủ trì xây dựng kế hoạch tiến độ tháng, quý, năm; tiến độ tổng thể của các công trình. • Chủ trì xét duyệt các phương án giải quyết vướng mắc, thay đổi, xử lý kỹ thuật, các phát sinh trong quá trình thi công các công trình của Công ty. • Điều phối các đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công...để đảm bảo dự án thực hiện hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của Công ty. • Đánh giá kết quả thực hiện dự án. • Công tác quản lý nhân sự trong Ban • Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
18/09/2017
Full time
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Trưởng phòng KD dịch vụ Đào tạo - Mã tuyển dụng TPKDDT Địa điểm làm việc: tầng 3, số 85 Lương Định của, Đống Đa, Hà Nội Mô tả công việc: Lập kế hoạch triển khai kinh doanh các sản phẩm đào tạo của công ty và phân bổ chỉ tiêu cho nhân viên Lên chiến lược và triển khai các kênh bán hàng và tiếp cận khách hàng tiềm năng. Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của các nhân viên. Phát triển và chăm sóc hệ thống khách hàng Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
18/09/2017
Full time
GPO hiện đang cần tìm ứng viên đạt tiêu chuẩn cho vị trí: Trưởng phòng KD dịch vụ tuyển dụng làm việc tại 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội – mã tuyển dụng TPTD Mô tả: Lập kế hoạch tuyển dụng và phân bổ chỉ tiêu cho nhân viên Lên chiến lược và triển khai các biện pháp nhằm phát triển các kênh nguồn tuyển dụng và mạng lưới ứng viên Quản lý, đánh giá hiệu quả tuyển dụng của các nhân viên cũng như các kênh tuyển dụng Xây dựng và cải tiến các quy trình/phương pháp trong đơn vị tuyển dụng Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
18/09/2017
Full time
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Trưởng phòng Marketing - MTD: TP-MKT2 Địa điểm làm việc: Tố Hữu, Từ Liêm, Hà Nội Mô tả công việc: Tổ chức và quản lý hoạt động phòng Marketing. Xây dựng thương hiệu và quảng bá thông tin về các dịch vụ của công ty. Hoạch định kế hoạch tiếp thị cho từng dự án; đánh giá, đo lường hiệu quả của các kênh/chương trình Marketing. Nghiên cứu thị trường, tổng hợp, cập nhật thông tin thị trường. Tìm kiếm nguồn khách hàng; Điều tra, thu thập thông tin nhu cầu khách hàng. Huấn luyện nhân viên thực hiện các chương trình Marketing. Các công việc khác theo yêu cầu.
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
08/09/2017
Full time
GPO cần tuyển ứng viên đạt tiêu chuẩn cho vị trí sau làm tại 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội: Nhân viên kinh doanh - Mã tuyển dụng NVPTKD Lĩnh vực: giáo dục, dịch vụ, tuyển dụng MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thiết lập, xây dựng, duy trì và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng. Thu thập thông tin thị trường về đối thủ, khách hàng mảng giáo dục, dịch vụ, tuyển dụng Quảng bá, phát triển hình ảnh, thương hiệu sản phẩm của công ty. Phân tích thị trường và đưa ra những đề xuất lên cấp trên Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng. Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
08/09/2017
Full time
GPO cần tuyển ứng viên đạt tiêu chuẩn cho vị trí sau làm tại 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội: Nhân viên tư vấn đào tạo - Mã tuyển dụng NVDT Mô tả: • Tư vấn và chào bán các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý và kỹ năng nhân sự... • Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng. • Khai thác nhu cầu và tư vấn khách hàng chọn mua các dịch vụ của công ty • Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng • Phối kết hợp với đội nhóm để thực hiện chỉ tiêu chung.
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
08/09/2017
Full time
GPO cần tuyển ứng viên đạt tiêu chuẩn cho vị trí sau làm tại 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội: Nhân viên tư vấn tuyển dụng - Mã tuyển dụng NVTD Mô tả: Tìm kiếm và giới thiệu ứng viên phù hợp cho khách hàng Chủ động tìm kiếm các ứng viên thông qua các phương tiện hỗ trợ Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên Đánh giá và báo cáo kết quả tuyển dụng Phát triển nguồn dữ liệu ứng viên cho công ty Tư vấn cho các ứng viên về các khách hàng và các vị trí công việc phù hợp Hỗ trợ đồng nghiệp trong các vấn đề có liên quan đến công việc
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
06/09/2017
Full time
GPO đang tìm kiếm các trình ứng viên đủ tiêu chuẩn cho giấy bìa sản phẩm công cộng tại Công ty Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội Quản lý Kỹ sư bao bì- Mã tuyển dụng EMBB Job Description: Support Các Giám sát Kỹ thuật và Điện tử trong việc lập kế hoạch bảo trì cho tất cả các thiết bị của máy móc, các phụ trợ và các công ty công trình hạ tầng cơ bản. Support the Technical Engineer in the implementation maintenance implementation and implementation of the problems of the database of machines during the production of production. Go for outsourcing of the extended extended outputs, for may come, please try to the new product, or trying to the new media of the house. Lập và quản lý tài liệu hồ sơ về sản phẩm máy móc, thiết bị phụ và máy trạm cơ bản của nhà máy. Checking, giám sát, ghi đầy đủ các thông tin về tất cả các kết nối trục, lỗi của mỗi thiết bị máy, thay thế phụ, cải tiến, hoặc sửa đổi thiết bị đã thực hiện, thay đổi chế độ hoạt động motor device. Set the reports about the stopper time to corrupt, about the internet security maintenance equipment, and make improvements to improve the better day, torped torped torrent do corrupt, or dimin bảo trì chi phí. Implementing the coaching, instruing to work job for the staff, Skills, Expected Employees. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật hoặc chỉnh sửa phòng kỹ thuật Kỹ thuật, để đảm bảo rằng phòng được hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
06/09/2017
Full time
GPO is currently looking for qualified candidates for Paper Packaging Company (Australian Company) in Duyen Thai, Thuong Tin, Hanoi. Sale Manager bao bì – Mã TD: SMBB Job description: Manage movement of players in the market such as expansion plan of competitors or customers etc Understanding cost structure and pricing policy of company for appropriate selling price Manage relationship with customers for assigned sales volume Conduct information gathering, discussion, negotiation and contract signing with new customer & current customers Manage sales admin as well as quality claim in conjunction with related departments (Production & QA) Handle other assigned work relating to sales Project Sales forecast and review actual sales volume frequently Propose action or recommendation to General Director in timely manner for accomplishing of assigned sales volumes
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
31/08/2017
Full time
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Office Manager - MTD: OM Địa điểm: Tố Hữu, Từ Liêm, Hà Nội Mô tả công việc: Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty giao cho từng cá nhân, phòng ban. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận tổ chức và thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành công ty Quản lý toàn bộ hoạt động hành chính nhân sự tại công ty Hỗ trợ kinh doanh: Phân loại khách hàng, thiết lập phương án tiếp cận từng loại khách hàng và đào tạo cho nhân viên. Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của nhân viên kinh doanh, tổng hợp các báo cáo và trình lên ban lãnh đạo về tình hình kinh doanh. Quản lý việc đàm phán, kí kết hợp đồng, thanh toán hợp đồng của khách hàng. Lập kế hoạch hoạt động và quản lý hoạt động cho các phòng ban. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo công ty.