#CHUNG TAY HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG TÌM VIỆC LÀM

#MIỄN PHÍ

KÊNH VIBER TUYỂN DỤNG MIỄN PHÍ

Chỉ vài bước đơn giản để đăng tin tuyển dụng hoàn toàn miễn phí

THAM GIA NGAY

Latest Jobs

GPO hà nội
08/10/2021
Full time
Giám đốc điều hành  – Mã: CEO-GT * Địa điểm làm việc: Cho khách hàng của GPO là 1 tập đoàn về Giáo dục và đào tạo - Công nghệ thông tin - Lao động việc làm tại quận Hà Đông, Hà Nội * Lương: 40 – 50tr/ 1 tháng, thưởng cổ phiếu . * Kinh nghiệm: tối thiểu ít nhất 3-5 năm ở vị trí tương đương * Mô tả công việc Hoạch định: Phối hợp với Chủ tịch HĐQT xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn cho công ty. Điều hành các Phòng/Ban Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty. Quản trị: Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đưa ra quyết định và đề xuất những giải pháp, chiến lược,… với Chủ tịch/ phó chủ tịch HĐQT; Xây dựng hệ thống quy trình, quy định, quy chế, định mức cho toàn công ty và chủ trì thực hiện việc xây dựng quy trình, quy định của các bộ phận. Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả. Marketing: Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing. Kinh doanh: Đinh hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Công ty. Phối hợp với Chủ tịch/ Phó chủ tịch để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng. Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh. Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hang, từng sản phẩm. Tham gia phối hợp cho các hoạt động phát triển school-link, gây dựng các mối quan hệ để phát triển mô hình trường trong trường, trung tâm/ câu lạc bộ trong trường. Nhân sự Chủ trì xây dựng chiến lược nhân sự, kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty theo quy chế tuyển dụng. Chủ trì xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty. Chủ trì xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc theo KPI. Tài chính: Xây dựng ngân sách, định mức chi phí cho các hoạt động của công ty. Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí. Kiểm soát: Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho Công ty. Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát đã được phê duyệt. Báo cáo: Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo cho Tổng Giám đốc tập đoàn theo quy định của Tập đoàn;
GPO Hà Nội
08/10/2021
Full time
Giám đốc quản lý SP dược– Mã: GĐSP-T * Địa điểm làm việc: Cho khách hàng của GPO là 1 công ty dược phẩm lớn tại Quận Hoàng Mai * Lương: 40-45 triệu VNĐ/tháng, thu nhập ngoài lương khoảng 30-40% * Kinh nghiệm: tối thiểu ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương * Mô tả công việc Lập kế hoạch và quản lý danh mục sản phẩm dược phẩm Xác định các cơ hội sản phẩm mới (ngắn và dài hạn); Quản lý việc đánh giá chức năng chéo bao gồm: đánh giá đăng ký, đánh giá thương mại, đánh giá bằng sáng chế; Phân tích thông tin và ra quyết định triển khai sản phẩm trong danh mục quản lý. Xây dựng các đề xuất về cơ hội sản phẩm Làm việc với các đối tác nhằm phát triển sản phẩm và tối đa hóa giá trị danh mục sản phẩm công ty
Thương hiệu cafe Hạt A Số 06 Nghi Tàm-Yên Phụ-Tây Hồ-Hà Nội
08/10/2021
Full time
Mô tả công việc Kiểm tra và đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp lớn Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán đúng đắn và khớp với những gì báo cáo đã nêu Hạch toán các tài khoản kế toán như thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, … Lập quyết toán Theo dõi công nợ của doanh nghiệp. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp Lập báo cáo tài chính định kỳ (theo quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu
Thương hiệu cafe Hạt A Số 06 Nghi Tàm-Yên Phụ-Tây Hồ-Hà Nội
08/10/2021
Full time
Quản lý các trang mạng xã hội và xây dựng nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video… đăng tải lên Fanpage và website. Phối hợp cùng đội ngũ MKT lên kế hoạch content chi tiết cho các kênh truyền thông của công ty. Chăm sóc và theo dõi Fanpage, website được phân công Viết bài theo yêu cầu của quản lý Chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông như bài viết, ý tưởng hình ảnh, video… Chia sẻ nội dung, bài đăng trên các kênh thông tin nơi mà có sự xuất hiện của khách hàng tiềm năng Tham gia đóng góp, nêu ý tưởng và ý kiến với bộ phận truyền thông Đo lường các chỉ số, tạo báo cáo hàng tháng về hiệu suất gửi trưởng nhóm
Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
19/09/2021
Full time
Kết nối với Chủ đầu tư (CĐT), tương tác để thu thập thông tin thiết kế. Rà soát các dữ liệu thiết kế, lập check-list các dữ liệu thiết kế còn thiếu, lên kế hoạch và tiến hành khảo sát, báo cáo kết quả thu thập thông tin thiết kế sau khi khảo sát. Đề xuất phương án xử lý nước-nước thải phù hợp với mong muốn CĐT. Biên soạn bộ hồ sơ chào giá theo phương án đã được phê duyệt. Gửi hồ sơ chào giá cho CĐT và thiết lập phương án chiến thuật để tự chốt deals hoặc hỗ trợ Ban Giams đốc chốt deals. Bàn giao công trình đã chốt deals cho Ban Công trình. Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Trưởng nhóm. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Trưởng nhóm hoặc Ban Giám đốc.
Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES Số 19, đường Yết Kiêu, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
19/09/2021
Full time
Định vị & phát triển thương hiệu: Cập nhật hồ sơ năng lực Công ty, công bố lên website và các kênh truyền thông của Công ty. Biên tập các bài viết, hình ảnh, video đăng trên website; thư tay hoặc email gửi đến khách hàng; thiết kế và phát hành các ấn phẩm dùng trong hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm và hình ảnh Công ty. Phát triển thị trường & khách hàng mới: Biên tập các ý tưởng tiếp thị thành những bài viết, hình ảnh, video, brouch, ... chuẩn bị tiếp cận khách hàng mới. Kết nối với khách hàng, gửi email về thông điệp của ARES, gọi điện thoại hoặc nhắn tin thăm hỏi, ... tương tác và xúc tiến mở phễu doanh số đầu vào cho các mảng kinh doanh. Quản lý khách hàng: Sắp xếp, lưu trữ, quản lý danh sách khách hàng, trích suất dữ liệu khách hàng phục vụ cho công việc của Phòng Ban khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm. Biên soạn và cập nhật nội dung email chúc mừng khách hàng vào các ngày lễ tết, ngày kỷ niệm trong năm. Kích hoạt chuỗi email đã được phê duyệt. Thu thập và xử lý phản hồi ý kiến khách hàng: Lập kế hoạch ghi nhận ý kiến khách hàng định kỳ. Chuyển giao các ý kiến khách hàng cho Trưởng nhóm Tiếp thị để cùng nhau xử lý. Phản hồi lại cho khách hàng theo hướng dẫn của Trưởng nhóm Tiếp thị hoặc Ban GĐ Công ty. Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Trưởng nhóm. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Trưởng nhóm.
Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES Số 19, đường Yết Kiêu, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
19/09/2021
Full time
Am hiểu các chính sách, quy trình phê duyệt các khoản thanh toán của Công ty. Kiểm soát quỹ: Theo dõi quỹ (tiền mặt và tiền gửi). Thực hiện lập chứng từ các nghiệp vụ thu, chi phát sinh, đối chiếu với các đề xuất đã được duyệt, đảm bảo tính hợp lệ trước khi trình kế toán trưởng ký duyệt. Báo cáo tồn quỹ định kỳ, đối chiếu kiểm tra tồn quỹ mỗi ngày với thủ quỹ. Quản lý các khoản thu chi: Theo dõi, cập nhật các báo cáo về công nợ của khách hàng. Theo dõi nghiệp vụ quyết toán để đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng chi không hết. Theo dõi và thực hiện nghiệp vụ thanh toán cho nhà cung cấp và thầu phụ (bao gồm: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, …) Thực hiện nghiệp vụ tạm ứng, quyết toán khoản chi vượt quá số tạm ứng. Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi, quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi. Nhận và quản lý bản chính các hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ đã ký kết từ nhân viên cung ứng chuyển sang. Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Trưởng phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc.
Esquel Garment Manufacturing (Vietnam) Co. - Binh Duong Bình Dương
19/09/2021
Full time
Mô tả công việc: Sắp xếp phương tiện đi lại & chỗ ở cho khách nội bộ & ngoại tỉnh. Theo dõi ngày hết hạn của Bảo hiểm, thanh toán chi phí xe / Bảo dưỡng / Kiểm tra / Hợp đồng thuê xe sau đó gia hạn. Thanh toán phương tiện đi lại Cập nhật danh sách nhân viên hàng tháng sử dụng xe đưa đón và gửi cho bộ phận Nhân sự. Chăm sóc căn hộ Canary như sửa / thanh toán / vật tư. Khách đến thăm (Chuẩn bị bảng chào mừng; Chào mừng / chào mừng; Hướng dẫn & Cấp huy hiệu; Thông báo cho bộ phận / nhân sự thích hợp) Quản lý hệ thống Điện thoại Khảo sát địa điểm & thông báo cho bộ phận CNTT để cung cấp phần mở rộng đường dây mới cho bộ phận (nếu được yêu cầu) Hỗ trợ tổ chức các hoạt động và sự kiện của công ty với sự hợp tác của nhóm Hành chính và Nhân sự Hỗ trợ chuẩn bị xin visa cho tất cả các đồng nghiệp đi đào tạo và công tác nước ngoài. Phối hợp với nhóm Admin trong EAV & EHV Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Quản lý
Xem tất cả