#Opportunity to Work for Singapore

#Government Agency # Don't miss !

Latest Jobs

CÔNG TY CỔ PHẦN ODIN LAND MIỀN NAM Lầu 6, Cao ốc HBT, 456 – 458 Hai Bà Trưng, Quận 1, Hồ Chí Minh
05/05/2022
Full time
Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp; Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lên kế hoạch và thực hiện công tác tuyển dụng cho các phòng ban; Đào tạo nhân viên & xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp nhằm phát triển, nâng cao chất lượng nhân sự của Công ty; Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ trong công ty; Đánh giá hiệu quả làm việc; Tiến hành các thủ tục giải quyết nghỉ việc, quyết định kỉ luật, thủ tục bàn giao công việc theo quy trình… Quản lý hồ sơ nhân viên; Soạn thảo hợp đồng lao động, thực hiện các thủ tục liên quan đến chính sách, quyền lợi cho nhân sự; Quản lý thời gian, nghỉ phép của nhân viên trong công ty; Chấm công, làm lương cho nhân viên; Các công việc hành chính, lễ tân, văn thư khác.
CÔNG TY CỔ PHẦN ODIN LAND MIỀN NAM Lầu 6, Cao ốc HBT, 456 – 458 Hai Bà Trưng, Quận 1, Hồ Chí Minh
05/05/2022
Full time
Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp; Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lên kế hoạch và thực hiện công tác tuyển dụng cho các phòng ban; Đào tạo nhân viên & xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp nhằm phát triển, nâng cao chất lượng nhân sự của Công ty; Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ trong công ty; Đánh giá hiệu quả làm việc; Tiến hành các thủ tục giải quyết nghỉ việc, quyết định kỉ luật, thủ tục bàn giao công việc theo quy trình… Quản lý hồ sơ nhân viên; Soạn thảo hợp đồng lao động, thực hiện các thủ tục liên quan đến chính sách, quyền lợi cho nhân sự; Quản lý thời gian, nghỉ phép của nhân viên trong công ty; Chấm công, làm lương cho nhân viên; Các công việc hành chính, lễ tân, văn thư khác.
Xem tất cả