Recrutment Executive

  • VNP Group
  • 16/05/2019
Full time Human Resources

Job Description

- Tiếp nhận, xử lý yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng của Công ty hàng tháng
- Triển khai các chương trình tạo nguồn và đẩy mạnh thương hiệu tuyển dụng
- Tham gia đóng góp, xây dựng, hoàn thiện quy trình tuyển dụng của công ty
- Quản lý, đào tạo thực tập sinh tuyển dụng

Job Requirements

Kỹ năng và Năng lực chuyên môn cần có:
- Hiểu và nắm rõ các quy trình tuyển dụng
Học vấn và Kinh nghiệm:
- Có mindset về con ngừoi, yêu thích và muốn phát triển xa trong lĩnh vực nhân sự đặc biệt là tuyển dụng.
- Có network rộng trong các tổ chức sinh viên hoặc trong ngành nhân sự là một lợi thế.
- Có khả năng viết content tuyển dụng tốt.
- Có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí khối Kinh doanh là một lợi thế.

Salary

< $500