Nhân viên tổng kho

 • Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hạ tầng 620
 • 2-4-6 DUONG 9A, KDC TRUNG SON, BINH HUNG, BINH CHANH, TP. HCM
 • 11/05/2018
Full time Warehouse

Job Description

 • Theo dõi, quản lý Xuất- Nhập kho VT- CCDC- MMTB thuộc phạm vi mình phụ trách
 • Tiếp nhận phiếu xuất nhập kho từ các dự án/ nhà máy
 • Đối chiếu, kiểm tra với dự án/ nhà máy
 • Nhập dữ liệu theo quy trình đã được ban hành
 • Định kỳ hoặc đột xuất kiểm kê VT- MMTB- CCDC tại các dự án/ nhà máy theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định
 • Quản lý, lưu trữ, bảo quản tài liệu, chứng từ liên quan.

Job Requirements

 1. Trình độ:
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên
 • Chuyên ngành : Tài chính kế toán, thống kê, kinh tế xây dựng
 • Sử dụng tốt MS Office và các phần mềm kế toán, thống kê
 • Kinh nghiệm; 1 năm
 • Giới tính: Nam/ Nữ
 • Sức khỏe tốt, sẳn sàng đi công tác
 • Trung thực, tỉ mỉ.
 • 1.Công việc:
 • Cập nhật số liệu Xuất- Nhập – Tồn VT- MMTB- CCDC
 • Đảm bảo cập nhật số liệu thống kê khoa học, chính xác, và kịp thời
 • Hoàn thành công việc theo kế hoạch, tiến độ ban hành
 • Báo cáo trực tiếp cho trưởng BP
 • Phối hợp với BP. Cung ứng theo dõi đầu vào các dự án/ nhà máy
 • Phối hợp với BP. KHKT điều chuyển VT- CCDC- MMTB theo lệnh đã được duyệt
 • Phối hợp với BP. TCKT đối chiếu, kiểm tra chứng từ
 • Phối hợp với BCH Dự án/ nhà máy kiểm tra số liệu Xuất- Nhập- Tồn theo quy định
 • Phối hợp với các BP liên quan khác- khi cần giải quyết công việc

Salary

< $500