Kế toán công nợ

 • Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hạ tầng 620
 • 2-4-6 Duong 9A, KDC Trung Son, Binh Hung, Binh Chanh, TP. HCM
 • 11/05/2018
Full time Accounting

Job Description

 • Hạch toán, theo dỏi nợ phải thu phải trả
 • Tổng hợp đối chiếu công nợ định kỳ
 • Xuất hóa đơn
 • Kiểm tra hồ sơ chứng từ
 • Lưu trữ hồ sơ sổ sách
 • Các công việc khác có liên quan

Job Requirements

 • Đại học: Chính quy (Kinh tế, Ngoại thương, kinh tế luật,...)
 • Dưới 30 tuổi
 • Định hướng nghề nghiệp; kế toán
 • Cẩn thận, trung thực
 • Am hiểu về kế toán (Ưu tiên: đã từng làm công ty xây dựng 1 năm)

Salary

< $500