Kế toán tổng hợp

 • Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hạ tầng 620
 • 2-4-6 Duong 9A, KDC Trung Son, Binh Hung, Binh Chanh, TP.HCM
 • 11/05/2018
Full time Accounting

Job Description

 • Lập báo cáo tài chính
 • Khai thuế (GTGT, TNDN, tài nguyên, phí,...)
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu, hướng dẩn hạch toán
 • Quyết toán thuế, giải trình số liệu cơ quan ban ngành
 • Đề xuất hoàn thiện bộ máy kế toán
 • Các việc khác có liên quan

Job Requirements

 • Đại học: Chính quy (Kinh tế, Ngoại thương, kinh tế luật,...)
 • Dưới 30 tuổi
 • Định hướng nghề nghiệp: kế toán
 • Cẩn thận, trung thực
 • Am hiểu về kế toán (Ưu tiên: đã từng làm công ty xây dựng 2 năm)

Salary

$500 - $700