Giám Đốc Chi Nhánh Bất Động Sản

  • NIC GROUP
  • Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • 17/03/2018
Full time Real Estate

Job Description

- Quản lý mọi hoạt động của chi nhánh tại thành phố HCM
- Quản lý sàn giao dịch bất động sản
- Chịu trách nhiệm về doanh số của chi nhánh
- Lập kế hoạch phát triển kinh doanh theo nhu cầu phát triển của tập đoàn
- Quản lý nhân sự, định biên nhân sự
- Báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám Đốc

Job Requirements

- Tốt nghiệp đại học
- Có 2 năm ở vị trí tương đương trong ngành bất động sản
- Thành thạo vi tính văn phòng

Salary

< $500