Sales Forwarder

  • Công ty Cổ Phần ViệtDutch Quốc tế
  • Hanoi, Vietnam
  • 31/10/2016
Full time Distribution-Shipping

Job Description

  • Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistics của Công ty như:Cước hàng không (Air), hàng biển (LCL&FCL), dịch vụ kho bãi, kê khai hải quan, vận chuyển nội địa…..
  • Lập kế hoạch và tiếp xúc với khách hàng.
  • Xác định và báo giá dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

Phát triển và duy trì mỗi quan hệ với khách hàng. Có khách hàng ổn định và thường xuyên.

Job Requirements

  • Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistics của Công ty như:Cước hàng không (Air), hàng biển (LCL&FCL), dịch vụ kho bãi, kê khai hải quan, vận chuyển nội địa…..
  • Lập kế hoạch và tiếp xúc với khách hàng.
  • Xác định và báo giá dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

Phát triển và duy trì mỗi quan hệ với khách hàng. Có khách hàng ổn định và thường xuyên.