QS Team Leader

 • Công ty Chiến Lược Nhân Lực
 • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
 • 27/10/2017
Full time Construction Design

Job Description

 • Đọc bản vẽ, bốc tách khối lượng từ bản vẽ, lập giá dự thầu
 • Tính toán khối lượng kết cấu từ khi có bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh đến khi hoàn thiện để thuận cho việc dự trù vật tư (theo khối lượng thiết kế)
 • Sắp xếp công việc và giám sát thi công từng tầng, từng giai đoạn
 • Thực hiện công tác nghiệm thu: nội bộ, với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan
 • Lập hồ sơ dự thầu, đánh giá thầu cho các gói thầu thi công xây dựng
 • Soạn thảo hợp đồng cho các gói thầu thi công xây dựng
 • Kiểm soát chất lượng và tiến độ của tư vấn dịch vụ QS

Job Requirements

 • Học vấn: Đại học, chuyên môn Xây dựng, Thiết kế
 • Kinh nghiệp ít nhất 3 năm vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm ở phòng đấu thầu – bộ phận khối lượng
 • Có kinh nghiệm sử dụng công cụ, ứng dụng tính khối lượng
 • Có kinh nghiệm, khả năng tính toán, giám sát và kiểm tra việc khối lượng
 • Vi tính văn phòng