Maintenance Supervisor

 • Công ty Chiến Lược Nhân Lực
 • Long An
 • 13/10/2017
Full time Installation-Maint-Repair

Job Description

 • Giám sát – hỗ trợ cấp Tổ trưởng hoàn thành công việc:
  • Kiểm tra các công tác kiểm tra máy móc thiết bị.
  • Lập kế hoặch ngắn hạn dài hạn để khắc phục các lỗi khi kiểm tra các thiết bị.
 • Kiểm tra hoạt động bảo trì phòng ngừa: Bảo dưỡng , thay thế định kỳ, sử dụng công cụ bảo trì điều kiện:
  • Phân tích báo cáo , khắc phục những điểm bất thường trong báo cáo.
  • Lập kế hoặch ngắn hạn/ dài hạn để khắc phục những điểm bất thường.
 • Sắp xếp và Quản lý Spare part:
  • Tổng hợp báo cáo tồn kho của tổ trưởng.
  • Phân tích đề xuất spare part cần thiết.
 • Phân tích báo cáo EWO  để  giải quyết gốc vấn đề.
 • Đảm bảo vệ sinh 5S, sắp sếp nơi làm việc phòng bảo trì.
 • Phân tích hư hỏng trong 6 tháng và có kế hoạch hành động.
 • Lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa.
 • Khắc phục SMAT.
 • Áp dụng sáng kiến cải tiến.
 • Đào tạo.

Job Requirements

 • Trình độ cao đẳng các ngành cơ khí, tự động hóa trở lên
 • Nắm vững các kiến thức chuyên môn về kỹ thuật (Cơ khí , bảo dưỡng)
 • Có kinh nghiệm về xử lý các sự cố máy móc liên quan đến cơ khí
 • Có kinh nghiệm quản lý bảo trì tối thiểu 1 năm trở lên