[ABIVIN - HN] Accountant cum HR Executive

 • Abivin Vietnam, JSC
 • 98 Đốc Ngữ, Hanoi, Vietnam
 • 21/09/2017
Full time Accounting Human Resources

Job Description

 • Quản lý và giám sát hệ thống tài chính chính xác và kịp thời qua hệ thống online như SlickPie, hoặc tương tự như Xero, QuickBooks (Sẽ được đào tạo về việc sử dụng phần mềm)
 • Ghi chép và xử lý hoá đơn, chứng từ và thanh toán đầy đủ và chính xác
 • Đảm bảo các giao dịch được ghi lại kịp thời, đầy đủ và chính xác
 • Quản lý chứng từ kế toán và sổ sách kế toán
 • Chuẩn bị báo cáo Thuế, Bảo hiểm, Tài chính, dòng tiền hàng tháng và hàng năm
 • Thực hiện các quy trình Nhân Sự nội bộ và hỗ trợ tuyển dụng
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám Đốc

Job Requirements

 • Nắm vững các khái niệm và quy trình kế toán
 • Có kiến thức về Luật Tài chính / Luật Kế toán Việt Nam, Singapore / Quy định thuế
 • Ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng như Google Docs, phần mềm kế toán như SlickPie, Xero, QuickBooks (Sẽ được đào tạo sử dụng phần mềm)
 • Có kỹ năng phân tích tốt, chủ động
 • Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
 • Có thể đọc, viết tiếng Anh tốt
 • Có khả năng thực hiện tốt theo quy trình tuyển dụng Nhân Sự cũng như các họat động nhân sự nội bộ khác

Vui lòng apply CV tại: https://abivin.recruiterbox.com/jobs/fk068h6