[ABIVIN - HN] Senior Software Tester

 • Abivin Vietnam, JSC
 • 98 Đốc Ngữ, Hanoi, Vietnam
 • 20/09/2017
Full time Information Technology QA-Quality Control Supply Chain

Job Description

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin, Viễn thông…
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm Tester (full-time), lập Test Plan, thiết kế Test Case, Test Data
 • Cẩn thận, chi tiết, và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
 • Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm và các giai đoạn kiểm thử
 • Thực hiện test, log lỗi và theo dõi tiến độ fix bug
 • Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình
 • Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là một lợi thế
 • Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm trực tiếp test các dự án phần mềm doanh nghiệp

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin, Viễn thông…
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm Tester (full-time), lập Test Plan, thiết kế Test Case, Test Data
 • Cẩn thận, chi tiết, và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
 • Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm và các giai đoạn kiểm thử
 • Thực hiện test, log lỗi và theo dõi tiến độ fix bug
 • Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình
 • Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là một lợi thế
 • Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm trực tiếp test các dự án phần mềm doanh nghiệp

Vui lòng apply CV tại: https://abivin.recruiterbox.com/jobs/fk0mzu6