[ABIVIN - HN] Business Analyst

 • Abivin Vietnam, JSC
 • 98 Đốc Ngữ, Hanoi, Vietnam
 • 20/09/2017
Full time Business Development Information Technology Management Supply Chain

Job Description

 • Giao tiếp với khách hàng để lấy yêu cầu và thực hiện phân tích nghiệp vụ kinh tế đối với yêu cầu của khách hàng
 • Thống nhất yêu cầu nghiệp vụ với khách hàng và truyền tải cho đội triển khai dự án
 • Phân tích, thiết kế phần mềm, dựng wireframe
 • Khảo sát và nghiên cứu sơ bộ hệ thống
 • Nghiên cứu lĩnh vực, phân tích nghiệp vụ và các yêu cầu người sử dụng
 • Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp phần mềm quản lý
 • Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng bản đề xuất dự án
 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối
 • Báo cáo và tổng hợp kết quả kháo sát và phân tích Trưởng dự án và Giám đốc

Job Requirements

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm BA ở các công ty phần mềm
 • Hiểu biết sâu về quy trình sản xuất phần mềm, quy trình lấy yêu cầu và quy trình phân tích, thiết kế phần mềm
 • Sử dụng thành thạo UML và các chuẩn phân tích, thiết kế phần mềm
 • Có kỹ năng viết tài liệu, tư duy logic
 • Kỹ năng chăm sóc khách hàng
 • Thành thạo tiếng Anh đặc biệt là kỹ năng viết và nói
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin là một lợi thế
 • Hiểu biết về quy trình ngành tiêu dùng nhanh, bán lẻ, logistics là một lợi thế

Vui lòng apply CV tại: https://abivin.recruiterbox.com/jobs/fk0mb3v