Chuyên Viên Đầu Tư Phát Triển Dự Án

  • Công ty cổ phần Gami Bất động sản
  • 11 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hanoi, Vietnam
  • 08/09/2017
Full time Legal Real Estate

Job Description

- Lập và phân tích dự án đầu tư
- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án và công tác phát triển dự án
- Nắm rõ tình trạng triển khai chủ đầu tư của các dự án của công ty
- Chủ động chuẩn bị các hồ sơ, văn bản có liên quan trong quá trình làm việc
- Là đại diện của Công ty làm việc với các đơn vị, cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư
- Tham gia đàm phán, kiểm soát các hợp đồng tư vấn (đo đạc khảo sát hiện trạng, đánh giá tác động môi trường - ĐTM, chỉ giới đường đỏ, lập Dự án, xác định giá đất, QHTMB, PAKT...)
- Thực hiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng…
- Thẩm định hồ sơ dự án, đánh giá các dự án
- Chuẩn bị các kế hoạch đầu tư cần thiết và các tài liệu liên quan
- Đảm bảo tuân thủ các hạn mức đầu tư, các thay đổi về quy định và chuẩn bị các báo cáo liên quan
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Job Requirements

- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích tốt
- Hiểu biết về kinh tế xây dựng và quá trình triển khai dự án, đầu tư dự án
- Nắm được trình tự thủ tục pháp lý, các quy định hiện hành liên quan lĩnh vực đầu tư xây dựng, luật đầu tư, luật đất đai, xây dựng và luật đấu thầu
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên có trình độ ngoại ngữ khá
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật, kiến trúc, kinh tế, luật.