Giám sát thi công công trình

  • Công ty TNHH Tài Tâm
  • Hanoi, Vietnam
  • 30/08/2017
Full time Construction

Job Description

Giám sát thi công các nhà thầu tại công trình, dự án

- Quản lý tiến độ thi công của nhà thầu

- Quản lý chất lượng thi công các hạng mục của nhà thầu

- Kiểm soát hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán của nhà thầu trước khi nhà thầu trình lên công ty .

- Các chế độ báo cáo theo yêu cầu của công ty về tình hình công trình

- Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng và TGĐ

Job Requirements

- Tốt nghiệp ĐHXD 

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở lĩnh vực liên quan

- Nam giới, tuổi từ 26-35 tuổi