[ABIVIN - HN] Mobile App Engineer

 • Abivin Vietnam, JSC
 • 98 Đốc Ngữ, Hanoi, Vietnam
 • 16/06/2017
Full time Information Technology

Job Description

 • Xây dựng mobile app cross-platform trên React Native framework
 • Hoàn thiện hệ thống và phát triển thêm các modules theo yêu cầu
 • Tích hợp hệ thống với các hệ thống có sẵn

Job Requirements

 • Thành thạo lập trình mobile app cross-platform trên React Native framework
 • Nắm vững kiến thức lập trình trên mobile
 • Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình và framework liên quan
 • Có kiến thức về HTML5, CSS3, SqlLite, non-sql và sử dụng thành thạo SQL databases
 • Có kinh nghiệm lập trình giao tiếp giữa mobile với server qua các giao thức TCP/IP, Firebase, Websocket, WebService và JSON/XML
 • Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, có thể giao tiếp là một lợi thế
 • Nhiệt tình trong công việc và chủ động học hỏi