Chuyên viên QA/QC

  • Công ty cổ phần Gami Bất động sản
  • Việt Trì, Phu Tho Province, Vietnam
  • 12/06/2017
Full time QA-Quality Control

Job Description

- Lập kế hoạch và triển khai công việc cho dự án

- Kiểm tra và theo dõi chất lượng, tiến độ, chi phí của dự án

- Đưa ra và đảm bảo các biện pháp thi công, kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu, thủ tục xây dựng, hướng dẫn thi công.

- Làm việc với tư vấn giám sát và các nhà thầu để đảm bảo các công việc của dự án được thực hiện đúng theo kế hoạch đã duyệt.

- Điều hành mọi hoạt động của dự án được giao, chịu trách nhiệm trước BOD về công việc được phân công.

- Tham mưu cho BOD về lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, thực hiện dự án.

- Thay mặt ban dự án thực hiện các công việc đối nội, đối ngoại trong quá trình thực hiện dự án.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do BOD trực tiếp phân công.

- Là đại diện của CĐT để làm việc và giải quyết các vấn đề của dự án với các cơ quan chức năng.

Job Requirements

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Xây dựng hoặc liên quan.

- Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Đã từng tham gia các dự án thi công các công trình nhà cao tầng.

- Kỹ năng: thương lượng, quản lý, điều hành

- Sức khỏe