Công ty TNHH iContact

2 job(s) at Công ty TNHH iContact

Công ty TNHH iContact
27/08/2018
Full time
Chủ động tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng về các chương trình đào tạo. Mời khách hàng tham gia các chương trình do Công ty tổ chức về tài chính, nhân sự, pháp lý, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý điều hành doanh nghiệp... Được Trưởng phòng hỗ trợ tư vấn và chốt sale đạt mục tiêu doanh số cá nhân của nhân viên và mục tiêu doanh số của phòng. Được tham dự các khóa học và các buổi chia sẻ của những chuyên gia hàng đầu Việt Nam . Được đào tạo về cách thức tìm kiếm khách hàng, kỹ năng tư vấn. Được tiếp xúc làm việc với các quản lý cấp cao và doanh nhân thành đạt.
Công ty TNHH iContact iContact Co., Ltd, Ho Chi Minh City, Vietnam
09/06/2017
Full time
Chủ động tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng về các chương trình đào tạo. Mời khách hàng tham gia các chương trình do Công ty tổ chức về tài chính, nhân sự, pháp lý, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý điều hành doanh nghiệp... Được Trưởng phòng hỗ trợ tư vấn và chốt sale đạt mục tiêu doanh số cá nhân của nhân viên và mục tiêu doanh số của phòng. Được tham dự các khóa học và các buổi chia sẻ của những chuyên gia hàng đầu Việt Nam . Được đào tạo về cách thức tìm kiếm khách hàng, kỹ năng tư vấn. Được tiếp xúc làm việc với các quản lý cấp cao và doanh nhân thành đạt.