CFO Capital

1 job(s) at CFO Capital

CFO Capital 506 Nguyễn Đình Chiểu, Ho Chi Minh, Quận 3, Vietnam
05/12/2017
Full time
NHIỆM VỤ CHÍNH Xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện, các hoạt động định kỳ của VCFO Tổ chức công tác tuyền thông quảng bá Xây dựng mạng lưới Đối tác/ Nhà tài trợ Quản trị tài nguyên mạng để cung cấp thông tin hữu ích cho thành viên và cộng đồng Điều phối các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế  Các công việc khác theo yêu cầu của Ban điều hành.