#1 EASY-TO-USE

#1 FREE Job Posting & Job Search

POST YOUR JOB TODAY

Job seekers will be able to find
your first-class job

Post a Job

Latest Jobs

Công ty TNHH Rocket Commerce Hanoi, Vietnam
Jan 18, 2018
Full time
+ Tham gia vào dự án phát triển sản phẩm (Magento) của công ty, vd: https://www.mageplaza.com/magento-2-one-step-checkout-extension/ hoặc https://github.com/mageplaza/magento-2-blog + Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm, thương mại điện tử, website cho khách hàng trên toàn cầu. + Customize sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. + Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm.
View all jobs