#1 EASY Job Posting & Job Search

#FREE & Unlimited

POST YOUR JOB TODAY

Job seekers will be able to find
your first-class job

Post a Job

Latest Jobs

CTY TNHH AZTECH Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
24/04/2018
Full time
- Phối hợp với các bộ phận, phòng ban lên kế hoạch tiếp cận khách hàng mục tiêu. - Triển khai các kế hoạch kinh doanh trên các kênh Marketing của công ty - Phân tích và tìm hiểu xu hướng khách hàng mục tiêu, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đưa ra những đề xuất về giá bán, các chương trình hỗ trợ phát triển khách hàng cho cấp trên - Tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng về các dịch vụ của công ty, hoàn tất các thủ tục hợp tác. - Đàm phán các hợp đồng với khách hàng và xử lý các vấn đề tài liệu liên quan. - Có ý tưởng sáng tạo và đóng góp các đề xuất chiến lược kinh doanh. - Sử dụng điện thoại, email và các kênh tiếp cận khách hàng khác để giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh. - Báo cáo các hoạt động kinh doanh, tình hình chăm sóc khách hàng và các vấn đề phát sinh nếu có.
CTY TNHH AZTECH Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
24/04/2018
Full time
Hỗ trợ bộ phận Kế toán hoàn thiện chứng từ, sổ sách của phòng Kế toán. Hỗ trợ hoàn thành các báo cáo kế toán của bộ phận.  Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra. Nhập, xuất dữ liệu kế toán, đảm bảo dữ liệu chính xác và đúng thời hạn. Chuẩn bị các báo cáo thuế, sổ sách kế toán, và thực hiện các công việc khác được giao. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
View all jobs