#1 EASY Job Posting & Job Search

#FREE & Unlimited

POST YOUR JOB TODAY

Job seekers will be able to find
your first-class job

Post a Job

Latest Jobs

Galaxy Sai Gon Club - Rex Hotel Rex Hotel, Nguyen Hue, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
10/07/2018
Full time
Chia ca, phân công công việc cho nhân viên: - Chia ca làm việc, kiểm tra tác phong đồng phục, kỹ năng phục vụ của nhân viên bộ phận ẩm thực , bàn, bar. - Nhận yêu cầu từ các bộ phận và phân công công việc cho các nhân viên chuyên trách. Điều phối, hỗ trợ phục vụ khách hàng: - Đảm bảo các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng trước khi phục vụ khách hàng. - Giám sát quy trình phục vụ của nhân viên đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ của khách sạn – nhà hàng, khách hàng được hài lòng. - Linh hoạt điều động nhân viên hỗ trợ làm việc khi đông khách. - Hỗ trợ quy trình setup và phục vụ khách hàng. Giải quyết các yêu cầu, sự cố, phàn nàn của khách hàng: - Tiếp nhận các yêu cầu đặc biệt, phản hồi của khách và phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết thỏa đáng để khách hài lòng. - Chủ động giải quyết các sự cố xảy ra trong quá trình phục vụ, thanh toán theo đúng nghiệp vụ tiêu chuẩn của khách sạn – nhà hàng. - Tiến hành xử lý các phàn nàn về chất lượng dịch vụ để tránh lặp lại lỗi tương tự và lưu nội dung vào sổ giám sát. - Tiếp nhận các thông tin góp ý và triển khai thực hiện khi được thông qua để cải thiện chất lượng phục vụ. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên: - Trực tiếp đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới theo tiêu chuẩn của khách sạn – nhà hàng. - Tổ chức triển khai, giám sát và đảm bảo tính hiệu quả các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên trong bộ phận.
View all jobs