#1 EASY-TO-USE

#1 FREE Job Posting & Job Search

POST YOUR JOB TODAY

Job seekers will be able to find
your first-class job

Post a Job

Latest Jobs

Công ty TNHH Innova Việt Nam Hanoi, Vietnam
Nov 17, 2017
Full time
- Tìm kiếm KH có nhu cầu thuê mặt bằng thương mại làm việc; Giới thiệu cho KH thông tin sản phẩm phù hợp; - Lập và triển khai kế hoạch KD; - Báo cáo: hàng tuần, hàng tháng và hàng quý theo kế hoạch đã đề ra; - Đảm bảo lợi nhuận, hoàn thành doanh số và chỉ tiêu KD theo yêu cầu tối thiểu đã đặt ra; - Thường xuyên cập nhật thông tin BĐS phục vụ tốt nhất cho công tác tư vấn và môi giới BĐS; - Tham gia vào các hoạt động maketing của Công ty: Quảng bá, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty; - Các công việc khác theo yêu cầu.
View all jobs